Der er megen evidens for alvorlige følger af dårlig mundhygiejne hos svage borgere. Det er derfor vigtigt altid at have de rigtige hjælpemidler til hjemmetandpleje. Tandkassen.dk sikrer at man automatisk har dem til rådighed – det er en rigtig god løsning

Børge Hede / Overtandlæge, Kbh Kommune

HVORDAN & HVORFOR