Aftalens indgåelse
Abonnementsbetingelserne gælder for alle typer af vores abonnementer. Ændringer i navn, adresse, e-mail eller betalingsoplysninger skal straks skriftligt meddeles til Tandkassen ApS på kundeservice@tandkassen.dk, ændres via din konto på vores website eller via brev til adressen Tandkassen ApS. Du vil modtage en kvittering for din abonnementsaftale via e-mail.

Det er kun tilladt at modtage én måned gratis pr. person.

Ændring af abonnementstype
Ændring i abonnementstype (hver/hver 3. måned) sker uden beregning. Ændringen træder i kraft ved eksisterende periodes udløb. Du er velkommen til at sende en e-mail til kundeservice@tandkassen.dk, hvis du ønsker at skifte din abonnementstype.

Abonnementsperiode og opsigelse
Aftalen er gældende fra den dag, hvor du indgår abonnementsaftalen, og fortsætter til du opsiger abonnementet, eller ved manglende betaling. Abonnementet kan opsiges når du ønsker det, med øjeblikkelig virkning, du binder dig ikke for noget ved Tandkassen ApS. Dog skal abonnementet opsiges inden vi har sendt den pågældende levering, har du allerede modtaget leveringen, skal du gøre brug af fortrydelsesretten. Opsigelse skal ske via din egen konto side via vores website, personlig skriftlig henvendelse til Tandkassen ApS på kundeservice@tandkassen.dk eller via brev til adressen Tandkassen ApS.

Hvornår vil min abonnementsbetaling blive trukket?

Betaling for dit abonnement vil blive trukket når Tandkassen har afsendt din ordre. Du vil i forbindelse med at pengene bliver trukket, modtage en mail med oplysninger om, hvilket beløb og hvad ordren indeholder. Beløbet, der bliver trukket, vil være det beløb, der matcher den abonnementsløsning du har bestilt. Pengene bliver trukket den dag, din ordre bliver afsendt jf. den dato, du har oprettet dit abonnement. Din ordre vil som udgangspunkt altid blive sendt den først hverdag efter din bestilling. Dette vil også være gældende for deres fremtidige modtagelser af vores abonnementsløsninger.

Betaling
Betaling for levering trækkes på dit betalingskort samme dag som afsendelse finder sted. Pakker afsendes via DAO365 eller Bladkompagniet. Kvittering for hvert køb via betalingskort fremsendes pr. email. Hvis betaling ikke sker senest ved forfald, opkræves et gebyr for hver rykkerskrivelse på 10 % af regningens størrelse. Ved en for sen betaling forbeholder Tandkassen AoS sig ret til at pålægge morarenter i henhold til renteloven §5, stk. 1. Modtages betaling for abonnement ikke, kan Tandkassen ApS uden varsel ophæve abonnementsaftalen.

Ændring af betalingsoplysninger på dit abonnement

Såfremt du får nyt betalingskort eller du under andre omstændigheder ændrer betalingsoplysninger, er det vigtigt at du oplyser os om ændringerne. Du er velkommen til at gøre dette ved personlig skriftlig henvendelse til Tandkassen ApS på kundeservice@tandkassen.dk eller via brev til adressen Tandkassen ApS. Hvis du ikke ændrer dine oplysninger, vil Tandkassen ApS ikke have mulighed for, at trække betaling for din ordre, og du vil dermed ingen varer modtage. Hvis du er i tvivl er du meget velkommen til, at kontakte os på kundeservice@tandkassen.dk. Alternativt kan du slette dit abonnement og oprette et nyt med de korrekte kortdata.

Ændringer af betingelserne for abonnementet?

Ændringer af denne aftale som vil være til kundens fordel, herunder pris- og gebyrnedsættelse, kan af www.tandkassen.dk foretages uden forudgående varsel herom. Ændringer af denne aftale til ugunst for kunden, herunder pris- og gebyrstigninger, meddeles med et varsel på minimum 30 dage.

D skal være fyldt 18 år for at oprette et abonnement hos Tandkassen ApS. Er du under 18 skal Tandkassen ApS have samtykke fra dine forældre eller værge.

Du anses for at have godkendt ændringerne, hvis du ikke har meddelt os andet inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft. Gældende priser og abonnementsbetingelser er tilgængelig på www.tandkassen.dk

Misligholdelse
Hvis du misligholder din abonnementsaftale eller abonnementsbetingelserne, er Tandkassen ApS berettiget til at ophæve dit abonnement uden varsel.

Behandling af personlige oplysninger
For at administrere dit abonnement behandler Tandkassen ApS en række oplysninger om dig, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, og andre forhold af betydning for dit abonnement. Ved tegning af abonnement giver du samtykke til, at vi kan benytte oplysningerne til administration af dit abonnement samt til statistiske formål.